7 października 2021 r. na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce gościła delegacja z Ukrainy, Pani Wiceminister Sprawiedliwości, Olena Vysotska, Dyrektor Generalny Dyrekcji ds. Wykonywania Kar  Kryminalnych Pan Sergii Hrechaniuk oraz Pani Dyrektor Generalna Dyrekcji ds. Planowania Strategicznego i Integracji Europejskiej, Pani Natalia Panchuk.

W spotkaniu z delegatami uczestniczyli Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Andrzej Leńczuk, Dyrektor Biura Penitencjarnego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej płk Włodzimierz Jacek Głuch, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniew Brzostek oraz Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce płk Radosław Salak.

Głównym tematem spotkania było omówienie programu „Praca dla więźniów” na podstawie trzech kluczowych punktów: budowa hal produkcyjnych w jednostkach penitencjarnych, rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów, oraz korzyści dla przedsiębiorców zatrudniających osoby pozbawione wolności.

W kolejnej części wizyty zaproszeni goście zwiedzili oddział mieszkalny dla skazanych zatrudnionych, Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce halę produkcyjną wybudowaną z programu „Praca dla więźniów” oraz miejsce doskonalenia technik interwencyjnych Grupy interwencyjnej Służby Więziennej w Warszawie. W trakcie wizyty zaprezentowano również formy i metody oddziaływań penitencjarnych w postaci nauczania, terapii, udziału w specjalistycznych programach readaptacji społecznej oraz współpracy z podmiotami organizacji pozarządowej.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej