Bezdomne, opuszczone i niekochane, zamieszkują schroniskowe klatki, każdego dnia walczą o uwagę i z nadzieją wypatrują dobrych ludzi…

Wraz ze spadkiem temperatur każda pomoc dla zwierząt jest niezbędna. Funkcjonariusze białołęckiego aresztu nie pozostając obojętnym na problemy bezdomnych zwierząt zebrali znaczą ilość kocy, które przekazali dla Schroniska dla Zwierząt w Nowym Dworze Mazowieckim.

Schronisko dla Zwierząt w Nowym Dworze Mazowieckim powstało w styczniu 2012 roku w celu niesienia pomocy bezdomnym, skrzywdzonym przez ludzi psom. Początkowo warunki bytowe w schronisku były trudne, ale obecnie schronisko posiada budynek z ogrzewanymi boksami, lecznicą z częścią socjalną, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania. Choć sytuacja nowodworskiego schroniska stopniowo się poprawia, to w dalszym ciągu mile widziana jest pomoc miłośników zwierząt i oto apeluje prezes Fundacji Braci Mniejszych – Pani Iwona Kowalik: „Każdy może wspomóc schronisko przywożąc np. koce, ręczniki czy poszwy. Bardzo potrzebujemy karmy suchej i mokrej bo jest obecnie kryzys i wszystkiego nam brakuje”.

Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce od wielu lat współpracuje z Fundacją Braci Mniejszych opiekującą się Schroniskiem dla Zwierząt w Nowym Dworze Mazowieckim. Jak wspomina prezes fundacji: „Nie jest to pierwsza pomoc ze strony Służby Więziennej. Wcześniej już skazani w ramach zajęć kulturalno-oświatowych, przyjeżdżali do naszego schroniska i zajmowali się pieskami, a mamy ich obecnie ponad 300”.  

Ponadto, wychowawcy działu penitencjarnego: mjr Grzegorz Mańkowski oraz kpt. Rafał Chonchera – pomysłodawcy akcji o charakterze pomocowym realizują także w program readaptacji społecznej „KLATKA”, w ramach którego osadzeni odwiedzają schronisko dla bezdomnych zwierząt. W trakcie zajęć osadzeni biorą udział w licznych wykładach prowadzonych przez pracowników fundacji, dzięki którym nabywają wiedzę na temat kompleksowej opieki nad zwierzętami, poznają bliżej zwierzęcą naturę i zasady poprawnego postępowania.

Kontakt ze zwierzętami w warunkach izolacji więziennej ma bardzo pozytywny wpływ na zachowania więźniów. W Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce, dzięki zaangażowaniu kadry penitencjarnej, takie programy odbywają się cyklicznie. Wszystkie charytatywne działania mające na celu pomoc, są bardzo ważną inicjatywą społeczną, ale również istotnym elementem procesu resocjalizacji.

Wszystkie pieski, które czekają na nowy dom można zobaczyć na stronie internetowej schroniska http://www.fundacjapsom.pl/

Opracowanie: kpr. Olga Żebrowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej