W Areszcie Śledczym w Warszawie - Białołęce organizowane są ćwiczenia ochronne mające na celu sprawdzenie skuteczności współdziałania służb mundurowych i wypracowanych procedur na wypadek takich zdarzeń jak pożar, napad na konwój czy ucieczka.

W dniu 7 listopada 2019 r. w miejscu pracy osadzonych poza terenem Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce doszło do zdarzenia naruszającego bezpieczeństwo jednostki organizacyjnej polegającego na zbiorowym wystąpieniu. Grupa 3 skazanych zabarykadowała się w pomieszczeniach „Oczyszczalni”. Rozmowy ze skazanymi dotyczące zmiany zachowania i podporządkowania się poleceniom nie przyniosły skutku.

W rejon zdarzenia przybywa grupa uderzeniowa wraz z funkcjonariuszami Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w celu likwidacji barykady, obezwładnienia osadzonych oraz dowiezienia ich pojazdem konwojowym do innych jednostek penitencjarnych. Funkcjonariusze z grupy uderzeniowej pokonują zabarykadowane wejście i wyprowadzają dwóch skazanych. W międzyczasie ostatni z grupy zatrudnionych skazanych wznieca pożar. 

Z uwagi na rozmiar zagrożenia i brak możliwości opanowania pożaru przez obecnych funkcjonariuszy przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego, dyrektor jednostki podejmuje decyzję o wezwaniu Straży Pożarnej oraz zabezpieczenie terenu przyległego do aresztu przez jednostki Policji.

Podczas wyjazdu samochodu operacyjnego z konwojowanymi osadzonymi dwóch uzbrojonych w broń palną ludzi napada na konwój przewożący osadzonych – próbując ich uwolnić. Funkcjonariusze Służby Więziennej, konwojujący osadzonych, odpowiedzieli ogniem na ostrzał ze strony bandytów. Po wymianie ognia unieszkodliwią napastników.

Opisane wydarzenia to scenariusz ćwiczeń ochronnych, które odbyły się w białołęckim areszcie. Takie ćwiczenia są doskonaleniem umiejętności funkcjonariuszy Służby Więziennej w zakresie realizacji zadań ochronnych oraz sprawdzenie współdziałania w sytuacji zagrożenia, różnych służb mundurowych - Policji, Straży Pożarnej i Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej. Nagromadzenie sytuacji kryzysowych w jednym czasie pozwala sprawdzić umiejętności uczestników w warunkach stresu i konieczności podejmowania szybkich decyzji. 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć: Ćwiczenia ochronno - obronne 2019

 

Opracowanie: mł. chor. Marta Frąckiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej