29 października funkcjonariusze oraz osadzeni - uczestnicy resocjalizacyjnego programu „Bliżej historii” uporządkowali groby i mogiły Powstańców Warszawskich i żołnierzy Armii Krajowej, które znajdują się na Powązkach Wojskowych.

„Bliżej historii” to nazwa resocjalizacyjnego programu sprzyjającemu readaptacji społecznej w zakresie edukacji obywatelsko – patriotycznej, który realizowany jest we współpracy z Fundacją „Nie Zapomnij o Nas”. Założeniem realizowanego programu jest przede wszystkim edukacja historyczna głównie dotycząca wydarzeń związanych z II wojną światową oraz wybuchem Powstania Warszawskiego. Osadzeni w trakcie programu poznają najważniejsze wydarzenia oraz postaci zarówno wśród żołnierzy Armii Krajowej jak i ludności cywilnej, którzy walczyli o Wolną i Niepodległą Polskę. W trakcie trwania programu realizowane były również wyjścia poza teren jednostki penitencjarnej w ramach zajęć kulturalno – oświatowych, m.in. do Muzeum Powstania Warszawskiego oraz w celu uporządkowania miejsc pamięci i pochówku bohaterów narodowych. Miejsca pamięci oraz mogiły kombatantów są ważnymi miejscami w historii naszego kraju a zachowanie pamięci jest istotne z punktu widzenia edukacji obywatelsko – patriotycznej oraz kultywowania pamięci o bohaterach zasłużonych dla naszego kraju.

Poprzez udział w zajęciach, których celem jest przybliżenie historii Polski oraz sylwetek Kombatantów i Powstańców Warszawskich wmacniamy poczucie poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego oraz poczucia obowiązku i odpowiedzialności wobec społeczeństwa, narodu i państwa, co w konsekwencji może przyczynić się do ukształtowania patriotycznej motywacji do praworządnego funkcjonowania w społeczeństwie po zwolnieniu z zakładu karnego po odbyciu kary pobawienia wolności. Pamięć o ważnych wydarzeniach historycznych kształtuje naszą tożsamość narodową jako obywateli, sprawia że łączy pokolenia. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród osób pozbawionych wolności pozwala na poszerzanie wiedzy historycznej, którą są nie tylko daty w podręcznikach szkolnych a życiorysy żolnierzy, ludności cywilnej, którzy ponieśli ofiarę walcząc o Polskę, w której wszyscy dzisiaj żyjemy.

Dbanie o miejsca pamięci to żywa lekcja patriotyzmu, wypełnienie obowiązku wobec historii i oddanie hołdu bohaterom walczącym o Niepodległą Polskę.

ppor. Edyta Kulesza

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej