8 maja 2018 r. odbyło się trzecie szkolenie w ramach cyklu szkoleń realizowanych przez Służbę Więzienną dla zawodowych kuratorów sądowych.

Szkolenie podzielone jest na dwie części. Pierwszy moduł obejmuje szkolenie z psychologiem oraz inspektorem do spraw ochrony zaś druga część obejmuje szkolenie z funkcjonariuszami Grupy Interwencyjnej Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej.

Funkcjonariusze Służby Więziennej na co dzień pracują w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi, którzy niejednokrotnie manifestują postawę roszczeniową, są sprawcami czynów o dużej szkodliwości społecznej. W trackie wykonywanych zadań służbowych zarówno funkcjonariusze Służby Więziennej jak i kuratorzy stale ze sobą współpracują.

W trakcie szkolenia zostały omówione psychologiczne aspekty pracy ze skazanymi oraz formy manipulacji stosowane przez więźniów. Następnie kuratorzy odbyli szkolenie praktyczne z podstawowych technik samoobrony i interwencyjnych.

szer. Edyta Kulesza

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej