11 listopada oraz 8 lutego to szczególne daty w Służbie Więziennej, w czasie których nadawane są awanse i odznaczenia dla funkcjonariuszy.

W dniu 15 listopada 2019 r. z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbyła się uroczysta odprawa z udziałem kadry kierowniczej. Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce płk Robert Ciesielski wręczył podległym funkcjonariuszom resortowe odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe.

Minister Sprawiedliwości Zarządzeniem Personalnym Nr 10/O/2019 z dnia 11 października 2019 roku nadał 7 funkcjonariuszom brązową odznakę “Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

Minister Sprawiedliwości Rozkazem Personalnym Nr 6/2019 z dnia 11 października 2019 roku nadał 13 funkcjonariuszom stopień Służby Więziennej w korpusie oficerów.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej Rozkazem Personalnym Nr 74/2019 z dnia 8 października 2019 roku awansował 14 funkcjonariuszy na wyższe stopnie w korpusie chorążych.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie Rozkazem Personalnym Nr 16/2019 z dnia 28 października 2019 roku awansował 49 funkcjonariuszy na wyższe stopnie w korpusie podoficerskim.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce Rozkazem Personalnym nr 1/2019 awansował 12 funkcjonariuszy na wyższy stopień służbowy w korpusie szeregowych.

Podczas uroczystości dyrektor płk Robert Ciesielski złożył wszystkim awansowanym i wyróżnionym gratulacje. Podziękował za ciężką pracę, codzienny trud oraz godne reprezentowanie Służy Więziennej.

W tym samym dniu kadra jednostki miała okazję powitać nowego zastępcę dyrektora – mjr. Dominika Salaka. Z dniem 14 listopada 2019 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniew Brzostek powołał mjr. Dominika Salaka na stanowisko Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce.

mł. chor. Marta Frąckiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej