11 lipca 2023 roku w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce odbyła się uroczystość wręczania awansów i odznaczeń funkcjonariuszom Służby Więziennej.

W związku z nowelizacją Ustawy o Służbie Więziennej dzień 29 czerwca ustanowiony został Świętem Służby Więziennej. W tym dniu wspominamy Świętego Pawła Apostoła, który od 2018 roku jest patronem Służby Więziennej. Podczas uroczystej odprawy 11 lipca br. w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce zostały wręczone odznaczenia oraz akty nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Służby Więziennej.

 

Minister Sprawiedliwości nadał 7 funkcjonariuszom Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce wyższe stopnie służbowe w korpusie oficerskim.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał 3 funkcjonariuszom Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce na wyższe stopnie służbowe w korpusie oficerskim.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej awansował 10 funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce na wyższe stopnie służbowe w korpusie chorążych.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie awansował 10 funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce na wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerskim.

Brązowe odznaki za „Zasługi dla więziennictwa” Minister Sprawiedliwości nadał 5 funkcjonariuszom Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce.

Brązowy krzyż zasługi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał 4 funkcjonariuszom Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce.

 

Wszystkim awansowanym i odznaczonym funkcjonariuszom serdecznie gratulujemy!

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej