27 września odbyły się zajęcia edukacyjne dla skazanych z Panią Agnieszką Caban - przedstawicielką Fundacji Dom Kultury podczas których osadzeni mieli okazję zagrać w grę planszową "Democracy Cake - Przepis na Demokrację".

Rozmowa o demokracji nie musi być nudna a dowodem tego stały się dzisiejsze zajęcia dla skazanych. 

Jakie są najważniejsze "składniki" demokracji? Co jest niezbędne, by zbudować demokrację i zagwarantować jej trwanie? Gra planszowa "Przepis na demokrację" norweskiej Fundacji Praw Człowieka Rafto pozwala graczom budować własne państwa i demokracje. Jednocześnie zachęca uczestników do dyskusji nad ich składnikami. Jaką rolę odgrywa społeczeństwo obywatelskie, referenda i partie polityczne? Jakie "złe" składniki mogą popsuć demokrację oraz jak przygotować się na pojawienie tego "złego" składnika? O tym wszystkim rozmawiali osadzeni podczas dzisiejszych zajęć z Panią Agnieszką Caban. Gra "Democracy Cake - Przepis na Demokrację" została stworzona przez Norweską Fundację Praw Człowieka Rafto a Fundacj Edukacji dla Demokracji przygotowała polską wersję gry, po to aby zachęcić jak najwięcej osób do rozmowy o demokracji. 

Wszyscy uczestnicy (16 osób) wykazali się dużą kreatywnością nie tylko w kwestii flag i nazw państw, które powołali do życia ale również przy wskazywaniu rozwiązań współczesnych dylematów społecznych. Powstałe w trakcie gry państwa musiały zmierzyć się z problemami korupcji, ekstremizmu, terroryzmu oraz oszustw wyborczych. Wszystkie 4 drużyny znalazły bardzo dobre rozwiązania na każdy z tych problemów.

Edukacja skazanych to jeden z najistotniejszych elementów procesu resocjalizacji uwgzlędniając przy tym nauczanie na wielu płaszczyznach i na różne sposoby w możliwie jak największym zakresie po to aby osadzeni mogli powrócić do społeczeństwa mając wiedzę na temat otaczającego świata. W Polsce nie prowadzi się żadnych badań w tej kwestii, ale prace badawcze amerykańskich naukowców jasno dowodzą, iż wyedukowani więźniowie zdecydowanie rzadziej wracają do zakładów karnych. Istnieje także duża szansa, że jeśli skazany zdobędzie kwalifikacje zawodowe, to dzięki posiadanemu fachowi spowoduje to również jego chęć pozostania na wolności i zarabiania pieniędzy w uczciwy sposób. Innym, wartym wspomnienia, pozytywnym efektem edukacji za kratami jest redukcja zachowań agresywnych. Nauka i nauczanie, możliwość spotkania się z osobami ze środowiska zewnętrznego są swego rodzaju wentylem, poprzez który więźniowie bardzo często dają upust swoim emocjom, co przekłada się na ich spokojniejsze zachowanie.

ppor. Edyta Kulesza

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej