1 sierpnia w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające powstańczy zryw.

W uroczystościach przed Pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie wzięli udział Powstańcy, przedstawiciele rządu, miasta stołecznego Warszawy, kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych, korpusu dyplomatycznego oraz środowisk harcerskich. Służbę Więzienną reprezentował zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce mjr Cezary Bujak, Zastępca Kierownika Działu Penitencjarnego kpt. Marek Zabłocki oraz Zastępca Kierownika Działu Kwatermistrzowskiego ppor. Janusz Pietruszka.

Przed pomnikiem wystawiono warty honorowe oraz poczty sztandarowe. Po przemówieniach przedstawicieli Powstańców, sejmu i miasta stołecznego Warszawy nastąpiło uroczyste złożenie wieńców i kwiatów w hołdzie uczestnikom Powstania Warszawskiego.

"Pamiętamy i będziemy pamiętać, że naszą wolność zawdzięczamy niezłomności i męstwu Powstańców. Cześć i wieczna pamięć poległym obrońcom Warszawy. Cześć i chwała obecnym wśród nas bohaterom Powstania!" takie słowa skierował do zebranych przy Pomniku, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

mł. chor. Marta Frąckiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej