Po raz kolejny funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie – Grochowie wzięli udział w Targach Pracy w Wołominie organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie.

Celem udziału w targach było zapoznanie uczestników targów z możliwościami, jakie daje zatrudnienie w Służbie Więziennej oraz zapoznanie z oczekiwaniami oraz specyfiką pracy na stanowisku funkcjonariusza Służby Więziennej.

 

Oferta pracy w szeregach Służby Więziennej skierowana jest do wszystkich, którzy szukają ciekawej, satysfakcjonującej i stabilnej pracy. O przyjęcie do służby mogą starać się zarówno mężczyźni jak i kobiety. Przyszły funkcjonariusz musi posiadać obywatelstwo polskie, co najmniej średnie wykształcenie, korzystać z pełni praw publicznych, oraz posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych. Praca w Służbie Więziennej gwarantuje stabilne warunki pracy, pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia, możliwość rozwoju zawodowego i systematycznego awansu oraz możliwość rozwoju własnych zainteresowań i pasji.
Stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie a także możliwość rozwoju i awansu zawodowego to nie jedyne zalety pracy w Służbie Więziennej. Kolejne atuty dla których warto zostać funkcjonariuszem to przede wszystkim  możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach oraz dogodny rozkład czasu pracy w systemie 8 lub 12 godzinnym – wielozmianowym. Na początek funkcjonariusz otrzymuje 26 dni urlopu wypoczynkowego, a po 10 latach służby - 31 dni, po 15 latach służby - 35 dni, po 20 latach - 39 dni urlopu wypoczynkowego. Co roku otrzymuje też nagrodę roczną, tzw. trzynastkę, mundurówkę, nagrody uznaniowe oraz jubileuszowe.

 

Opracowanie i zdjęcia : por. Ewa Smolińska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej