5 stycznia na terenie toruńskiego aresztu odbyło się seminarium naukowe „Praca więźniów w ujęciu interdyscyplinarnym”.


Asumptem do zorganizowania seminarium jest realizowany przez Służbę Więzienną od 2016 r. program rządowy „Praca dla więźniów”. Konferencja została zorganizowana we współpracy z Wydziałem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przybyłych gości przywitał ppłk Tomasz Sitkiewicz, dyrektor aresztu. Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. dr hab. Małgorzata Kowalczyk z Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu.
W spotkaniu udział brali przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, kuratorów zawodowych, pracownicy socjalni, których podmiotami zainteresowań  zawodowych są skazani i ich rodziny, a także kontrahenci zatrudniający więźniów z toruńskiej „beczki”.
Seminarium składało się z dwóch części. W pierwszej wygłoszono wykłady m.in. na temat resocjalizacyjnego wymiaru pracy skazanych, historii zatrudniania więźniów na ziemiach polskich oraz w samym toruńskim areszcie, a także doświadczeń pracy ze skazanym z perspektywy asystenta rodziny.
Drugą część seminarium  stanowiła niezwykle interesująca i pouczająca debata. Głos w dyskusji zabrali m.in. Mirosław Maleszka - sędzia penitencjarny, Jolanta Parzych -  kurator okręgowy, mjr Jakub Iwanicki – specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Społecznej, a także funkcjonariusze  aresztu na co dzień zajmujący się m.in. zatrudnieniem skazanych. Ocena programu zatrudniania więźniów z perspektywy przedsiębiorcy, pana Edwarda Natha, współpracującego z toruńskim aresztem stanowiła niezwykle ważny  głos w debacie. Pan Edward Nath z firmy Combinath podkreślił i docenił rolę kadry penitencjarnej w procesie kwalifikowania skazanych do zatrudnienia zewnętrznego.
Obecnie w toruńskim areszcie zatrudnionych jest 45 skazanych, z czego kilku pracuje u kontrahentów zewnętrznych poza terenem więzienia.
 
Każde spotkanie i wymiana doświadczeń oraz spostrzeżeń między  teoretykami i praktykami jest cenną wartością i często stanowi impuls do ulepszania funkcjonujących rozwiązań bądź do prowadzenia eksploracji  naukowych nad obszarami dotąd niezbadanymi.
Omawiane seminarium jest już drugim efektem wieloletniej współpracy Aresztu Śledczego w Toruniu i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W 2014 r. , z okazji 150 – lecia „panoptikonu” organizowaliśmy wspólnie seminarium nt. „Areszt Śledczy w Toruniu. Historia i teraźniejszość”.

 


 

http://www.toruntv.pl/movie/show?id=14535

http://www.radiopik.pl/2,64505,seminarium-w-areszcie-sledczym-w-toruniu&s=2&si=2&sp=2

http://bydgoszcz.tvp.pl/35492691/rekord-zatrudnienia-wiezniow-w-areszcie-sledczym

Tekst: por. A. Szatkowska
Zdjęcia: A. Romański/UMK

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej