Zajęcia kulturalno oświatowe kształtujące postawy obywatelskie i patriotyczne.

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu – stanowi się, co następuje: dzień 1 marca ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Tak brzmi preambuła Ustawy z dnia 03 lutego 2011 o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Data ta jest szczególna gdyż właśnie tego dnia, w 1951 roku w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – Łukasza Cieplińskiego i sześciu jego towarzyszy walki, z którymi tworzył kierownictwo tzw. drugiej konspiracji. Po 1947 roku niepodległościowe podziemie zbrojne liczyło ok. dwa tysiące osób.

W ramach uroczystości związanych z Narodowym Dniem Pamięci Żolnierzy Wyklętych, w Areszcie Śledczym w Szczecinie odbyły się zajęcia kulturalno - oświatowe kształtujące postawy obywatelskie i patriotyczne pod tytułem: „Żołnierze Wyklęci - Żołnierze niezłomni”.

Celem zajęć było:

- uwrażliwienie na trudne i heroiczne momenty w historii Naszej ojczyzny;

- wychowanie w duchu patriotyzmu;

- kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej;

- przypomnienie i utrwalenie faktów historycznych;

- ukazanie bohaterów w ich walce z okupantem niemiecki oraz bezimiennych bohaterów - żołnierzy tworzących niepodległościowe podziemie zbrojne .

Metodami pracy były: projekcja filmów udostępnionych przez IPN do rozpowszechniania edukacyjnego, wykład, gra edukacyjna Polskie Państwo Podziemne, opracowana przez IPN oddział Szczecin, plakat.

Formy pracy przyjęte na zajęciach: grupowa i indywidualna

 

Tekst i zdjęcia:

ppor. Katarzyna Chruściel;

st. szer. Aleksandra Mazur – Kaczmarek;

st. szer. Rafał Nowak.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej