W dniu dzisiejszym w Areszcie Śledczym w Szczecinie odbyło się spotkanie kierownictwa jednostki penitencjarnej z Jarosławem Giecewiczem Przewodniczącym V Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karny

Podczas spotkania omówione zostały najważniejsze zmiany Kodeksu karnego wykonawczego oraz sposób postępowania poszczególnych pionów służby w przypadku rozpatrywania wniosków o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego przez komisję penitencjarną. 

Zmiany przewidują m.in. poszerzenie i usprawnienie stosowania dozoru elektronicznego dla sprawców lżejszych przestępstw, komisje penitencjarne działające w zakładach karnych zyskają upoważnienie do wydawania zezwoleń na odbywanie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego skazanym, którzy rozpoczęli odbywanie kary nieprzekraczającej czterech miesięcy, udzielenie zezwolenia na odbycie kary w ramach dozoru elektronicznego ma być możliwe również wobec skazanego, wobec którego orzeczono karę pozbawienia wolności w wymiarze niższym niż trzy lata i któremu do odbycia w zakładzie karnym pozostała część tej kary, nie większa niż sześć⃣ miesięcy.

Bardzo dobra i ścisła współpraca Aresztu Śledczego w Szczecinie z V Wydziałem Penitencjarnym w Szczecinie zarówno w przeszłości jak i obecnie przynosi oczekiwane efekty.

 

Tekst: kpt. Grzegorz Terlikowski
Zdjęcia: kpt. Michał Kucyrka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej