Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie ppłk Radosław Jaźwiński osobiście nadzorował stopień zaawansowania prac przy budowie Oddziału Zewnętrznego w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie.

Prace budowlane w Oddziałe Zewnętrznym w Stargardzie Aresztu Śledcczego w Szczecinie rozpoczęto w dniu 10 czerwca 2022 roku. Zgodnie z założeniem inwestycja zakończy się w IV kwartale 2023 roku..W ramach inwestycji przewidziano budowę:

- dwóch pawilonów mieszkalnych o łącznej pojemności 527 miejsc zakwaterowania osadzonych,

- łącznik z przeznaczeniem na pomieszczenia administracyjne i do obsługi osadzonych,

- place spacerowe wraz z dojściami o powierzchni utwardzonej.

 

Prace budowlane nabrały jeszcze większego tempa... efekty widoczne są z tygodnia na tydzień... a co za tym idzie w naszej jednostce zwiększy się zatrudnienie funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Aplikuj już dziś https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-stargardzie-zostan-funkcjonariuszem-sluzby-wieziennej-juz-dzis.

 

Tekst: kpt. Grzegorz Terlikowski
Zdjęcia: archiwum jednostki penitencjarnej
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej