W ramach współpracy z Kuratorską Służbą Sądową w Areszcie Śledczym w Szczecinie odbyło się dziś spotkanie w którym udział wzięli szczecińscy kuratorzy, na czele z Panią Agnieszką Kachlicką-Klimek oraz dyrektorzy, kierownicy działu penitencjarnego oraz wychowawcy szczecińskiej jednostki.

Celem spotkania było wypracowanie najlepszych rozwiązań dotyczących wzajemnej współpracy oraz podzielenie się wiedzą i doświadczeniem, które są niezbędne podczas wykonywania kodeksowych wymogów.

Podczas dyskusji poruszono kwestie związane z udzielaniem skazanym warunkowego przedterminowego zwolnienia, odbywaniem przez nich kary w systemie dozoru elektronicznego, przygotowaniem do życia po zwolnieniu z zakładu karnego (art.164 kkw,) a także przeprowadzania wywiadów środowiskowych, które są niezbędne do ustalenia danych co do właściwości i warunków osobistych oraz dotychczasowego sposobu życia skazanych. Wymieniono się również doświadczeniami w zakresie udzielania pomocy ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości.

Spotkanie przyniosło wiele praktycznych uwag, dzięki którym wzajemna współpraca stanie się jeszcze bardziej efektywna.

 

tekst i zdjęcia: ppor. Aleksandra Mazur - Kaczmarek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej