Na mocy porozumienia zawartego z Fundacją Tulipan Areszt Śledczy w Szczecinie gościł przedstawicieli polskich i niemieckich organizacji socjalnych.

W ramach programu Erasmus + Fundacja Tulipan podejmuje współpracę z niemiecką organizacją Social Unitas GmbH, zajmującą się m.in pomocą młodym ludziom opuszczającym zakłady karne i poprawcze, a także z Zachodniopomorskim Forum Organizacji Socjalnych ZAFOS, które zrzesza 115 NGO wspierających organizacje socjalne.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania zarówno szczecińskiej jednostki penitencjarnej, jak i prowadzonych w niej oddziaływań resocjalizacyjnych. Omówiono również podobieństwa i różnice w funkcjonowaniu polskiego i niemieckiego systemu penitencjarnego.

Tekst: mł. chor. Aleksandra Mazur - Kaczmarek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej