Przed budynkiem Aresztu Śledczego w Szczecinie odbyły się Wojewódzkie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Kim byli Żołnierze Wyklęci?

Żołnierze powojennego podziemia antykomunistycznego, czyli „Żołnierze Wyklęci”, przeciwstawiali się narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Wśród tej grypy były małe organizacje uczniowskie, podziemne drużyny harcerskie, lokalne grupy zbrojne oraz ogólnopolskie organizacje polityczne i wojskowe. Propaganda Polski Ludowej określiła „Żołnierzy Wyklętych” mianem „wrogów ludu” i „bandytów reakcyjnego podziemia”. Byli najliczniejszą w Europie antykomunistyczną konspiracją zbrojną. Działali na terenie całej Polski, w tym także na Kresach Wschodnich. Przyjęto, że w latach 1944-1963 przez antykomunistyczną konspirację przewinęło się do 300 tys. osób. W notach historycznych można znaleźć również inne szacunki, że w okresie 1944-1956 przez wszystkie organizacje podziemia antykomunistycznego (grupy o charakterze zbrojnym, organizacje cywilne o charakterze antykomunistycznym) przewinęło się ok. 120 tys. osób. W samych oddziałach bojowych walczyło ok. 20-25 tys. osób.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest obchodzony od 2011 r. Ustawę o ustanowieniu tego święta skierował do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej śp. Prezydent RP Lech Kaczyński – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny – podkreślił Lech Kaczyński. Powyższa Ustawa została uchwalona 3 lutego 2011 r.
Wybór daty nie jest przypadkowy. Upamiętnia on mord dokonany na przywódcach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Zginęli oni 1 marca 1951 r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej od strzału w tył głowy. Tworzyli kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 r. dzieło Armii Krajowej.

Wojewódzkie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Dokładnie w południe 1 marca 2023 roku przed budynkiem Aresztu Śledczego w Szczecinie rozpoczęły się Wojewódzkie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uczestnicy uroczystości oddali hołd bohaterom przetrzymywanym i zamordowanym m.in. w celi śmierci szczecińskiej jednostki penitencjarnej. Pod pamiątkową tablicą złożono kwiaty oraz odmówiono modlitwę.

W uroczystości wzięli udział posłowie na Sejm RP Artur Szałabawka, Michał Jach oraz Leszek Dobrzyński, Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, Wicewojewoda Zachodniopomorski Mateusz Wagemann, Dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie gen. dryg. Szymon Koziatek, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawiński oraz Z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego w Szczecinie kpt. Mariusz Jakubiszyn.

 

Tekst: kpt. Grzegorz Terlikowski
Zdjęcia: kpt. Michał Kucyrka

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej