13 czerwca 2023 r. na terenie Aresztu Śledczego w Szczecinie odbyły się zajęcia w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego "W Służbie Ojczyźnie", których uczestnikami byli uczniowie VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Szczecinie.

Program adresowany jest dla szkół ponadpodstawowych oraz organizacji pozarządowych, członkami których są uczniowie szkół ponadpodstawowych, w szczególności organizacje harcerskie i związki strzeleckie. Realizuje on zadania z zakresu edukacji młodzieży związanej z kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych

Tematyka zajęć obejmowała m.in:

- bezpieczeństwo obchodzenia się z bronią

- budowę i obsługę broni strzeleckiej

- podstawy strzelectwa

- postawy strzeleckie

- nauka celowania i zgrywania przyrządów celowniczych

Na koniec nasi goście mogli sprawdzić się w składaniu na czas strzelby powtarzalnej kal. 12. Mossberg.

tekst i zdjęcia: mł. chor. Aleksandra Mazur - Kaczmarek 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej