Studenci kierunku Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna Uniwersytetu Szczecińskiego z wizytą studyjną w Areszcie Śledczym w Szczecinie.

Przyszli pedagodzy podczas wizyty w naszej jednostce mieli okazję zapoznać się z jej specyfiką i historią oraz zwiedzić oddziały mieszkalne i cele. Omówione zostały również najważniejsze oddziaływania penitencjarne realizowane w Areszcie Śledczym w Szczecinie. Spotkanie było również okazją by przybliżyć studentom kryteria przyjęć do Służby Wieziennej oraz korzyści płynące ze służby w naszej formacji.

tekst: mł. chor. Aleksandra Mazur - Kaczmarek

zdjęcia: por. Marcin Romanowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej