Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

W Areszcie Śledczym w Szczecinie rozpoczęło się kolejne szkolenie kursowe. Skazani uczestniczą w kursie pn. Pomocnik kucharza. Odbywa się on w ramach realizowanego projektu systemowego ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Powyższe szkolenie ułatwi powrót na rynek pracy po opuszczeniu murów aresztu. Jest to już druga edycja kursu zawodowego o tym kierunku. Zajęcia zostały poprzedzone szkoleniem BHP i pierwszej pomocy przedmedycznej. Skazani wzięli także udział w treningu z zakresu aktywizacji zawodowej.

 

umieścił: ppor. Marcin Romanowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej