Uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Szczecinie wzięli dziś udział w zajęciach z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ramach projektu będącego efektem porozumienia pomiędzy Służbą Więzienną a Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego.

Głównym  celem projektu "Szanuj zasady, chroń życie" jest ograniczenie liczby wypadków z udziałem młodych kierowców, a także wskazanie młodym ludziom konsekwencji ich decyzji i wyborów, które mogą mieć bezpośredni wpływ na życie wielu ludzi oraz uświadomienie, że jedna nieprzemyślana decyzja może skończyć się karą więzienia.

Uczniowie w pierwszej części spotkania prowadzonego przez Naczelnika Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie Pana Tomasza Krawackiego poznali podstawowe zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, przepisy związane z pierwszeństwem pieszych, ograniczeniami prędkości oraz zasady tworzenia korytarzy życia.

W dalszej części spotkania uczniowie mieli okazję wysłuchać historii osadzonych, którzy trafili do jednostki penitencjarnej w związku z przestępstwami w ruchu drogowych. Ich osobiste i szczere wyznania mocno poruszyły naszych gości.

Mamy nadzieję, że świadectwa skazanych wywołają u przyszłych kierowców, a zarazem uczestników ruchu drogowego, refleksje która uchronią ich przed popełnieniem w przyszłości podobnych błędów.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej