W Areszcie Śledczym w Szczecinie odbyła się kolejna edycja programu readaptacji społecznej skazanych pt. „Świadomy kierowca=bezpieczne drogi”.

Jest to odpowiedź na niepokojące statystyki dotyczące wypadków drogowwych. W 2023 roku do policji zgłoszono 20 936 wypadków drogowych. W ich wyniku śmierć poniosły 1 893 osoby, a 24 125 osób zostało rannych. 

Praca resocjalizacyjna w przypadku przestępców drogowych powinna przede wszystkim opierać się na uwrażliwieniu ich na znaczenie własnego zachowania w ruchu drogowym jako kierującego pojazdem i jego wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo zarówno własne jak i innych uczestników ruchu.

Zdobycie nowych umiejętności takich jak wzbudzanie prospołecznych postaw wobec zagrożenia na drodze, powiadamiania służb ratunkowych o zdarzeniu, udzielania pierwszej pomocy, przedsięwzięcia środków bezpieczeństwa do momentu przyjazdu służb ratunkowych w konsekwencji prowadzić ma do zmiejszenia niebzpiecznych zdarzeń na drogach. 

tekst i zdjęcia: ppor. Aleksandra Mazur - Kaczmarek 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej