Słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych na kierunku kucharz, piekarz i cukiernik wzięli udział w konkursie praktycznym, który został zorganizowany w ramach obchodów europejskiego tygodnia umiejętności zawodowych. Tematem wiodącym tegorocznego konkursu są ciasta, ciasteczka- babki, babeczki

Celem konkursu jest promowanie sztuki kulinarnej, rozwijanie u słuchaczy potrzeby osiągania sukcesów, zainteresowań kulinarnych i cukierniczych oraz wykazanie się znajomością przygotowania ciast i potraw.

Konkurs jest niewątpliwie wizytówką szkoły i jej promocją wśród osadzonych w tutejszej jednostce penitencjarnej. A NAUKA to, jak każdy wiedzieć powinien, bardzo skuteczna metoda RESOCJALZIACJI.

Nie jest łatwo oceniać innych i o tym przekonało się jury, wydając jednogłośnie werdykt - wszyscy uczestnicy konkursu są ZWYCIĘZCAMI.

Wśród zaproszonych do oceny gości nie zabrakło Dyrektora Aresztu Śledczego w Szczecinie płk Radosława Jaźwińskiego, 

- zastępcę Dyrektora Aresztu Śledczego w Szczecinie por..Bartosza Paradowskiego,

- kierownika Działu Penitencjarnego Aresztu Śledczego w Szczecinie por. Tomasza Rafińskiego,

- zastępców kierownika Działu Ochrony Aresztu Śledczego w Szczecinie mjr Piotra Kazimierskiego, por. Grzegorza Klatkiewicza,

- specjalistów ds.penitencjarnych okręgu koszalińskiego mjr Donatę Grodek oraz mjr Karola Smolenia,

- przedstawicieli samorządu na czele z Panią Ewą Sową – zastępcą Prezydenta Miasta Stargard,

- starszego wizytatora Wydziału Kształcenia Branżowego i Niepublicznego Kuratorium Oświaty w Szczecinie Panią Jolantę Bielecką,

- nauczycieli CKU z Panią Dyrektor Iwoną Ulchurską,

- funkcjonariuszy Działu Penitencjarnego.

Ogromne brawa dla nauczycieli zawodu za przygotowanie słuchaczy i organizację konkursu.

Paniom serdecznie dziękujemy i gratulujemy tak smakowitych sukcesów ich podopiecznych.

 

Tekst: kpt. Grzegorz Terlikowski
Zdjęcia: kpt. Michał Kucyrka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej