mjr Zbigniew Piasecki ps. Czekolada

W dniu 24 maja 2019 r. w świetlicy Aresztu Śledczego w Szczecinie miało miejsce niezwykłe spotkanie. Niezwykłe, ponieważ gościem był syn oficera Wojska Polskiego zamordowanego w Katyniu, uczestnik polskiej konspiracji zbrojnej podczas II Wojny Światowej – Armii Krajowej i Szarych Szeregów, powstaniec warszawski mjr Zbigniew Piasecki ps. Czekolada.

Pan major, pomimo skończonych w tym roku 92 lat, aktywnie uczestniczy w wystawach, akcjach czy spotkaniach podczas których słuchacze mają szansę usłyszeć jego wojenną historię.

Spotkanie zaczęło się od owacji, jakie na stojąco zgotowali Bohaterowi skazani. Chyba żaden z wcześniej goszczących w tutejszej jednostce prelegentów, nie spotkał się z tak życzliwym i pełnym szacunku powitaniem. Następnie osadzeni wysłuchali barwnej historii Majora Piaseckiego: szczęśliwym dzieciństwie, które przerwał wybuch wojny, działalności konspiracyjnej, walki w obronie i o wolność Ojczyzny ale przede wszystkim historii patriotyzmu, gotowego na najwyższe poświęcenie. Nie dziwi więc, że jednym        z pierwszych pytań osadzonych było to, o termin kolejnej wizyty Pana Majora.

Spotkanie odbyło się w ramach zajęć kulturalno – oświatowych kształtujących postawy obywatelskie i patriotyczne.

 

Tekst: st. szer. Aleksandra Mazur-Kaczmarek

foto: st. szer. Rafał Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej