„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście...". Słowami roty ślubowania nowo przyjęci funkcjonariusze rozpoczęli służbę w Areszcie śledczym w Szczecinie oraz Oddziale Zewnętrznym w Stargardzie.

Przyjętych do służby funkcjonariuszy czeka teraz szkolenie wstępne, podczas którego zostaną przygotowani do wykonywania codziennych osobwiążków. Następnie przez  dwa lata będą pełnili służbą przygotowawczą, podczas której będą musieli wykazać przydatność do pełnienia służby w naszej formacji. 

Pierwsze przyjęcia w tym roku  są wynikiem intensywnie  prowadzonej akcji promocyjnej zachęcającej do wstąpienia do Służby Więziennej. 

tekst i zdjęcia: mł. chor. Aleksandra Mazur - Kaczmarek 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej