W dniu dzisiejszym w Areszcie Śledczym w Szczecinie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej płk Artur Koczerba oraz Dyrektor szczecińskiej jednostki ppłk Radosław Jaźwiński, a także przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie w osobach Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Pana Bartłomieja Budzisza oraz Naczelnika Wydziału Inspekcji Pana Tomasza Krawackiego.

Spotkanie miało na celu nawiązanie współpracy w zakresie m.in. organizacji kampanii edukacyjnych, społecznych i prewencyjnych, które prowadziłyby do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wiedza i doświadczenie inspektorów ITD byłyby wykorzystywane przede wszystkim w związku z realizacją programów resocjalizacyjnych dla sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

zdjęcia i tekst: mł. chor. Aleksandra Mazur - Kaczmarek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej