Uczniowie klasy o profilu policyjnym odwiedzili Areszt Śledczy w Szczecinie.

W wyniku współpracy z Zespołem Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy w jednostce penitencjarnej. Podczas oprowadzania wycieczki omówiono podstawowe aspekty pełnienia służby w formacji umundurowanej jaką jest Służba Więzienna. Przedstawiono także jak jest zorganizowana duża jednostka penitencjarna. Dla młodzieży była to szansa na spotkanie z funkcjonariuszami kluczowych działów, niezbędnych do właściwego funkcjonowania każdego aresztu śledczego lub zakładu karnego.

 

por. Marcin Romanowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej