Brukarze zdobyli kwalifikacje.

W Areszcie Śledczym w Szczecinie zakończyło się kolejne szkolenie kursowe. Skazani szkolili się w zawodzie brukarza. Kurs odbył się w ramach realizowanego projektu systemowego ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Powyższe szkolenie ułatwi powrót na rynek pracy po opuszczeniu murów aresztu. W roku 2019 przewiduje się także kolejny kursyy. Zainteresowani skazani będą mieli szanse na zdobycie zawodu kucharza.

tekst: ppor. Marcin Romanowski
zdjęcia: st.szer. Rafał Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej