Szef zachodniopomorskich policjantów odchodzi na emeryturę.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie ppłk Radosław Jaźwiński reprezentował Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Szczecinie płk. Piotra Warenika, podczas uroczystości zdania obowiązków przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie nadinspektora Jacka Cegiełę. Szef zachodniopomoskich policjantów podjął decyzję  o odejściu na zaopatrzenie emerytalne. Podczas uroczystości Komendant pożegnał się ze sztandarem KWP w Szczecinie i złożył ostatni meldunek Komendantowi Głównemu Policji. W trakcie czterech lat dowodzenia zachodniopomorskim garnizonem, na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie nadinspektora Jacka Cegieły we współpracę ze szczecińską Służbą Więzienną. Nasze resorty często podejmowały wspólne inicjatywy oraz działania, które znacząco wpływały zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom regionu.

Na uroczystości obecny był Pan Krzysztof Kozłowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, generalny inspektor dr Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji oraz Pan Tomasz Hinc Wojewoda Zachodniopomorski wraz z Panem Markiem Suboczem Wicewojewodą Zachodniopomorskim, szefowie współdziałających na rzecz bezpieczeństwa instytucji i służb, w tym także przedstawiciele niemieckiej Policji, duchowni, kadra kierownicza garnizonu

 

por. Marcin Romanowski

zdjecia: KWP Szczecin

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej