Dzięki podpisanemu porozumieniu współpraca między Aresztem Śledczym w Szczecinie, a Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, nabierze nowego, formalnego charakteru.

Porozumienie zostało podpisane w siedzibie Wydziału Humanistycznego przez Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie ppłk Bogumiłę Skorną oraz Dziekana Wydziału dr hab. Urszulę Chęcińską, prof.US.

Podpisany dokument zakłada wzajemną współpracę w następujących obszarach :

  • Edukacja studentów w zakresie działalności profilaktycznej i resocjalizacyjnej,
  • Współpraca przy prowadzeniu badań naukowych z zakresu resocjalizacji,
  • Wdrażanie wspólnych projektów wychowawczo-naukowych,
  • Doradztwo i konsultacje naukowe,
  • Wsparcie funkcjonariuszy i pracowników Aresztu przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, w zakresie resocjalizacji,
  • Organizowanie wizyt studyjnych, praktyk oraz staży studenckich,
  • Organizowanie szkoleń, konferencji naukowych, kursów, studiów podyplomowych, wystaw oraz wydarzeń społeczno-kulturalnych poświęconych zagadnieniom resocjalizacyjnym.

Należy zaznaczyć, iż współpraca między obiema instytucjami trwa już od kilku lat. W ramach wzajemnych kontaktów studenci kierunków pedagogicznych i resocjalizacyjnych uczestniczyli w organizacji i prowadzeniu zajęć kulturalno-oświatowych oraz spotkań rodzin ze skazanymi, a także mieli możliwość odbycia w wizyt studyjnych w jednostce.

Niewątpliwie podpisane porozumienie daje szansę na rozwinięcie współpracy w nowych, ciekawych dla obu stron obszarach.

Tekst i zdjęcia : mjr Sebastian Matuszczak

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej