Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Szczecinie wzięli udział w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest jednym z kluczowych elementów rozwoju. Dlatego nasza kadra systematycznie się szkoli, również przy wsparciu instytucji zewnętrznych.

W dniu dziejszym nasi funkcjonariusze wzięli udział w szkoleniu przerowadznym przez Pana Tomasza Krawackiego, Naczelnika Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Drogowego w Szczecinie. Jest ono wynikiem porozumienia podpisanego na szczeblu centralnym pomiędzy Głównym Inspektorem Transportu Drogowego a Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej na szczeblu Centralnym, oraz nawiązanej współpracy w okręgu koszalińskim z Wojewódzkim Inspektoratem Drogowym w Szczecinie.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym obejmowało m.in:

- wskazanie głównych przyczyn wypadków drogowych,

- budowę pojazdów,

- kontrolę stanu technicznego,

- status pojazdów uprzywilejowanych.

Ostatnie zagadnienie było szczególnie istotne dla kierowców pełniących służbę w naszej formacji.

 

zdjęcia: mjr Katarzyna Zarobiak

tekst: mł. chor. Aleksandra Mazur - Kaczmarek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej