Na zaproszenie Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Szczecinie Pana Bogdana Dziewulskiego Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie ppłk Radosław Jaźwiński wziął udział w  pasowaniu na elewów uczniów klas mundurowych.

Uroczystość rozpoczęła się uroiczystym przemarszem  65 uczniów w pelnym umundurowaniu. Po odśpiewaniu hymnu  rozpoczęło się ślubowanie pierwszoklasistów, a następnie każdy został pasowany na elewa klas mundurowych.

W uroczystej inauguracji udział wzięli również Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawiński, Komendant Miejski Policji w Szczecinie insp. Piotr Makuch, Dowódca Oddziału Prewencji Policji insp. Adam Szeliński oraz Komendant Komisariatu Policji Szczecin – Pogodno podinsp. Mirosław Klarzyński.

Na mocy zawartego porozumienia funkcjonariusze szczecińskiej jednostki penitencjarnej biorą udział w programie szkolenia specjalistycznego realizowanego przez służby mundurowe prowadząc zajęcia w klasach o profilu bezpieczeństwo publiczne VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Szczecinie.

Liczymy, że wśród absolwentów liceum znajdą się przyszli funkcjonariusze naszej formacji. 

 

zdjęcia: VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Szczecinie. 

tekst: mł. chor. Aleksandra Mazur - Kaczmarek 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej