Grupa osadzonych z naszej jednostki penitencjarnej porządkowała miejsca pamięci i groby na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Ten pierwszy spacer odbył się w poniedziałek, przed Uroczystością Wszystkich Świętych. Aktywność została zrealizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, w oparciu o podpisane przed kilkoma dniami porozumienie pomiędzy ww. podmiotami. Historycy wyjaśniali skazanym patriotyczne i historyczne znaczenie tych miejsc.

Osadzeni uprzątnęli najważniejsze pomniki na Cmentarzu Centralnym: Krzyż Katyński, Pomnik Ofiar Września 1939 roku, Pomnik Ofiar Grudnia 1970, Pomnik Pamięci Ofiar Nacjonalistów Ukraińskich, a także groby zasłużonych dla kraju i naszego regionu: prof. Tadeusza Sokołowskiego, gen. Aleksandra Litwinowicza i Feliksa Ciechanowskiego.

Duma z faktu, że mogli upamiętnić w ten sposób bohaterów i ofiary była wypisana na twarzach osadzonych. Otrzymali wiedzę, której wcześniej nie posiadali.

Wspólna inicjatywa Instytutu Pamięci Narodowej oraz Aresztu Śledczego w Szczecinie była pierwszą lecz nie ostatnią taką aktywnością. Skazani będą w nich uczestniczyć stale, szczególnie przy okazji świąt i ważnych uroczystości państwowych.

 

Tekst: kpt. Michał Kucyrka
Zdjęcia: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej