Zajęcia kulturalno oświatowe kształtujące postawy obywatelskie i patriotyczne.

W ramach uczczenia 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, w Areszcie Śledczym w Szczecinie odbyły się zajęcia kulturalno - oświatowe kształtujące postawy obywatelskie i patriotyczne pod tytułem: „Polska Niepodległa- droga do niepodległości i kształtowanie się granic II RP”.

Celem zajęć było:
- ukazanie jednego z najważniejszych momentów w historii Polski;
- uwrażliwienie na trudne i heroiczne momenty w historii Naszej ojczyzny;
- wychowanie w duchu patriotyzmu;
- kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej;
- przypomnienie i utrwalenie faktów historycznych;
- ukazanie „Ojców Niepodległości” i bezimiennych bohaterów walk o niepodległość kraju po 123 latach niewoli.
 


Metodami pracy były: projekcja filmów udostępnionych przez IPN do rozpowszechniania edukacyjnego, wykład, gra edukacyjna memory- twórcy niepodległości, opracowana przez IPN oddział Łódź, plakat, czytelnictwo książek dotyczących odzyskania przez Polskę niepodległości
 

Formy pracy przyjęte na zajęciach: grupowa i indywidualna

Na zakończenie, jako podsumowanie zajęć, uczestnicy w postawie zasadniczej odśpiewali hymn państwowy.

 

Tekst i zdjęcia:

 

ppor. Katarzyna Chruściel;

st. szer. Aleksandra Mazur – Kaczmarek;

st. szer. Rafał Nowak.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej