Osadzeni z Aresztu Śledczego w Szczecinie w ramach zajęć kulturalno - oświatowych kształtujących postawy obywatelskie i patriotyczne porządkowali groby "Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata". Akcja odbyła się w związku z przypadającym na dzień 24 kwietnia Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

Działamy, współpracujemy 

W ciągu ostatnich 2 dni osadzeni szczecińskiej jednostki penitencjarnej w ramach zajęć kulturalno - oświatowych kształtujących postawy obywatelskie i patriotyczne porządkowali groby "Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata". Udało się uprzątnąć 13 mogił. Przy każdej z nich osadzeni mieli możliwość poznania sylwetki Sprawiedliwych. Jest to kolejna odsłona porozumienia zawartego z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej  w Szczecinie.

Kim są Sprawiedliwi? 

Tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata przyznawany jest od 1963 r. przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie. Otrzymują go osoby, które w czasie II wojny światowej ratowały Żydów. Za ich ukrywanie tylko w okupowanej przez Niemców Polsce groziła kara śmierci. Do dziś tytuł ten otrzymało 26,9 tys. osób z różnych krajów. Wśród nich jest 6,8 tys. Polaków. Na medalu, który otrzymują Sprawiedliwi widnieje napis "Kto ratuje jedno życie - ratuje cały świat”. Jest on parafrazą jednego ze zdań z Talmudu: „jeśli człowiek niszczy jedno życie, to jest tak, jak gdyby zniszczył cały świat. A jeśli człowiek ratuje jedno życie, to jest tak, jak gdyby uratował cały świat”.

Lekcja wychowawcza 

Działalność kulturalno -oświatowa poza terenem zakładu karnego jest niezwykle korzystna z perspektywy celów wykonywania kary pozbawienia wolności. Udział w zajęciach podwyższa poziom posiadanej przez osadzonych wiedzy, poprzez kontakt z innymi osobami pozwala na przełamanie więziennej rutyny, umożliwia orientację w wydarzeniach dziejących się na wolności, wdraża do prospołecznych form aktywności a także przygotowuje do życia poza murami więzienia po opuszczenia jednostki penitencjarnej.

https://twojeradio.fm/cmentarz-centralny-w-szczecinie-osadzeni-sprzataja-groby-bohaterow.html

 

tekst: ppor. Aleksandra Mazur - Kaczmarek 

zdjęcia. Instytut Pamieci Narodowej Oddział w Szczecinie 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej