27 marca 2023 r. w Areszcie Śledczym w Szczecinie odbyła się odprawa roczna z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie płk. Artura Koczerby.

W odprawie rocznej podczas której podsumowano działalność jednostki w 2022 r. uczestniczyła dyrekcja oraz kadra kierownicza Aresztu Śledczego w Szczecinie, a także płk Artur Koczerba Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie.

Kierownicy poszczególnych działów przedstawili analizę działalności w 2022 roku. Omówiono także zadania i cele w bieżącym roku.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie płk Artur Koczerba w swoim przemówieniu podziękował funkcjonariuszom i pracownikom Aresztu Śledczego w Szczecinie za trud i zaangażowanie włożone w realizację codziennych zadań służbowych, a także za pomoc dla Ukrainy. 

 

tekst i zdjęcia: mł. chor. Aleksandra Mazur - Kaczmarek 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej