Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie ppłk Radosław Jaźwiński spotkał się z zastępcą szefa Sztabu ds. Zabezpieczenia Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie gen. brygady Tomaszem Kowalikiem.

Podczas spotkania zostały poruszone kwestie związane z rolą Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa państwa, sposobów ochrony jednostki penitencjarnej oraz możliwych form współpracy. Obie strony zadeklarowały wzajemne wsparcie oraz współdziałanie przy realizacji możliwych zadań i przedsięwzięć 

 

tekst: ml. chor. Aleksandra Mazur - Kaczmarek 

zdjęcie: mjr Katarzyna Zarobiak 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej