W ramach kolejnej już edycji programu „PROSKENION”, osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Szczecinie, mieli możliwość uczestniczenia w koncercie religijno – profilaktycznym Fundacji „SNAP” – stop narkomanii, alkoholizmowi oraz przemocy.

Tym razem areszt śledczy stał się sceną, gdzie osadzeni mogli zapoznać się z historią życia przedstawicieli fundacji, wysłuchali piosenek pani Małgorzaty, które swoim przesłaniem głosiły prawdę, że nigdy nie jest za późno na zmianę swojego życia, a wiara i Ewangelia, pozwalają uzyskać wewnętrzną wolność od wszelkich nałogów, jak i kryminalnej przeszłości.

Program "PROSKENION" po raz kolejny, wpisuje się w szeroki wachlarz programów readaptacji społecznej realizowanych w Areszcie Śledczym w Szczecinie.

Tekst: ppor. Rafał Nowak

Zdjęcia: mł. chor. Aleksandra Mazur - Kaczmarek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej