Zajęcia kulturalno-oświatowe kształtujące postawy obywatelskie i patriotyczne

W dniu 1 września 2019 roku w Areszcie Śledczym w Szczecinie w ramach uczczenia 80 rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej, która rozpoczęła się agresją hitlerowskich Niemiec na Polskę, odbyły się zajęcia kulturalno - oświatowe kształtujące postawy obywatelskie i patriotyczne pod tytułem: „Kampania Wrześniowa 1939 roku- przyczyny wybuchu II Wojny Światowej”.

Celem zajęć było:

- ukazanie ważnego momentu w historii Polski;

- uwrażliwienie na trudne i heroiczne momenty w historii Naszej ojczyzny;

- wdrażanie osadzonych do aktywnego uczestnictwa w życiu obywatelskim i patriotycznym;

- przypomnienie i utrwalenie faktów historycznych;

- kształtowanie postawy szacunku do symboli narodowych, właściwego zachowania się podczas uroczystości o charakterze patriotycznym;

- kształtowanie umiejętności pracy w zespole i umiejętności wyrażania swoich opinii i osądów na forum publicznym;

- wpajanie szacunku i przywiązania do tradycji i historii własnego narodu, jego osiągnięć, kultury, języka ojczystego i ludzi, którzy go zamieszkują;

 

Metodami jakie wykorzystano w zajęciach były projekcja filmów, pogadanka, wykład, prezentacja, puzzle edukacyjne, plakat, czytelnictwo książek umiejscowionych w okresie historycznym lat 1939- 1945 rok.

Forma pracy miała charakter grupowy i indywidualny.

Tekst i zdjęcia:

 

ppor. Katarzyna Chruściel;

st. szer. Aleksandra Mazur – Kaczmarek;

st. szer. Rafał Nowak.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej