Tradycyjnie już, z okazji Świąt Bożego Narodzenia Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Areszcie Śledczym w Szczecinie wystąpił z inicjatywą przeprowadzenia zbiórki słodyczy i zabawek dla dzieci i młodzieży ze Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego.

Wychowankowie placówki pochodzą z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Szczecin. W akcję włączyli się wszyscy funkcjonariusze i pracownicy szczecińskiej jednostki oraz osadzeni, którzy szczodrze przekazywali słodycze zakupione w kantynie. Funkcjonariuszy w trakcie przekazywania upominków przywitała grupa dzieci w wieku od 5 do 17 roku życia. Było dużo śmiechu, dużo radości w trakcie odpakowywania prezentów no i oczywiście dużo zabawy.

link do strony:

https://centrumopieki.szczecin.pl/niespodziankowe-popoludnie/

 

Tekst: Aleksandra Mazur Kaczmarek

umieścił: por. Marcin Romanowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej