W dniu 8 maja 2019 r. zgodnie z podpisanym porozumieniem przez funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Świdnicy z Nadleśnictwem Świnica, grupa osadzonych udała do lasu na lekcję przyrodniczo – ekologiczną.

Osadzeni w ramach zajęć kultralno-oświatowych i prowadzonego w jednostce programu ekologicznego udali się do lasu w pobliżu Modliszowa, gdzie uczestniczyli w swoistej lekcji z zakresu zarówno przyrody, jak i ekologii. Skazani mieli możliwość zaobserwowania niszczycielskich działań człowieka i negatywnych wymiarów, coraz popularniejszego ruchu turystycznego. Wszechobecne plastikowe i szklane butelki oraz puszki, a nawet opony samochodowe, porzucone wśród drzew, zrobiły duże wrażenia na osobach pozbawionych wolności, albowiem dotąd nie zdawali sobie oni sprawy ze stopnia destrukcyjnej działalności człowieka, a jednocześnie zagrożeń z tego wynikających.

W trakcie pobytu w lesie skazani zapoznali się zarówno z procesami zachodzącymi w lasach, jak i wartością terenów zielonych dla człowieka. Leśniczy wraz z pracownikiem Nadleśnictwa Świdnica przedstawili również sposoby ochrony lasów oraz zwierzyny w nich zamieszkującej.

Poza wymiarem edukacyjnym zajęć kulturalno-oświatowych osadzeni wyczyścili jedną z popularnych ścieżek leśnych i miejsc rekreacji leśnej ze śmieci pozostawionych przez turystów. Niewątpliwie dzięki takim praktycznym zajęciom, w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, osadzeni mieli możliwość zaobserwowania i poznania ciekawych zjawisk z życia lasu. Była to także duża dawka wiedzy o lesie, a także konieczności jego ochrony.

Tekst: kpt. Bartłomiej Perlak

zdjęcia: kpt. Jarosław Szumin

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej