24 stycznia 2023 r. w Areszcie Śledczym w Świdnicy miała miejsce niecodzienna lekcja wychowawcza, w której uczestniczyli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy wraz ze swoim wychowawcą.

Podczas spotkania z młodzieżą szereg zajęć i wykładów przeprowadzili funkcjonariusze Służby Więziennej reprezentujący różne działy organizacyjne. Szczegółowo kwestie resocjalizacji skazanych i sprawy związane z funkcjonowaniem formacji oraz naborem do Służby Więziennej przedstawił kierownik działu penitencjarnego. Z kolei psycholog aresztu omówił oddziaływania wychowawcze i terapeutyczne realizowane wobec osób pozbawionych wolności zarówno w Areszcie Śledczym w Świdnicy, jak i innych jednostkach penitencjarnych. Natomiast sprawy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa jednostki, stosowaniem środków przymusu bezpośredniego omówił dowódca zmiany działu ochrony.

Funkcjonariusze jednostki podczas spotkania przedstawili główne zadania za jakie odpowiadają poszczególne piony służby, a także wskazali korzyści wynikające z pozostawania funkcjonariuszem Służby Więziennej oraz podkreślili duże możliwości rozwoju zawodowego. Jednocześnie młodym uczestnikom spotkania wskazano na negatywne aspekty postępowania wbrew obowiązującemu prawu. W ramach oddziaływań profilaktycznych pokazano również główne przyczyny popełniania przestępstw, a także ich konsekwencje.

Na koniec odwiedzający areszt uczniowie mieli możliwość bezpośredniego poznania specyfiki funkcjonowania jednostki penitencjarnej, w tym zapoznania się zakresem praw i obowiązków osadzonych, a także prowadzonych oddziaływań penitencjarnych podczas wykonywania kary pozbawienia wolności i stosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu.

Dzięki przeszło 2 godzinnej bezpośredniej wizycie uczniów na terenie jednostki penitencjarnej uczniowie bez wątpienia zgłębili swoją wiedzę w zakresie funkcjonowania Służby Więziennej, jej głównych zadań i organizacji, a także naboru do formacji. Ponadto uczniowie poznali również praktyczny wymiar funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.  

mjr Bartłomiej Perlak

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej