10 listopada 2017 r., w świdnickiej wieży ratuszowej, dyrektor Aresztu Śledczego w Świdnicy mjr Bartłomiej Lenartowicz uroczyście otworzył wystawę pokonkursową, dedykowaną wielkim bohaterom narodowym - Tadeuszu Kościuszce i Józefowi Piłsudskiemu. Wystawa wpisuje się w miejskie obchody Narodowego Dnia Niepodległości.

W uroczystym rozpoczęciu pokonkursowej wystawy udział wziął specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu kpt. Mariusz Jastrzębski, który reprezentował honorowego patrona konkursu, płka Tomasza Raczyka - Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej. Swoją obecnością organizatorów zaszczyciła Prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska – również honorowy patron przedsięwzięcia, a także  wiceprezes Sądu Okręgowego w Świdnicy SSO Dariusz Pająk, dyrektor Świdnickiego Ośrodka Kultury Anna Rudnicka i jej zastępca Bożena Kuźma oraz dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy Zbigniew Curyl.

Otwarcie wystawy uatrakcyjnił występ dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy, które zaprezentowały specjalnie na tą okazję patriotyczny program artystyczny. Wystawa jest finalnym etapem konkursu organizowanego przez funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Świdnicy „Historia nauczycielką życia. Tadeusz Kościuszko i Józef Piłsudski – symbole bohaterstwa i patriotyzmu”. Po przedstawieniu celu konkursu i jego głównych zasad przewodnicząca jury, Joanna Walerowicz, zastępca dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury, omówiła techniki wykonanych prac oraz odczytała wyniki głosowania jury.

I tak w kategorii rzeźba zwyciężyli: I miejsce – Bogdan Klim z ZK Kłodzko, II miejsce – Mariusz Czernik z ZK Iława i III miejsce – Jolanta Wierzbicka-Kasprzyk z ZK Grudziądz. Z kolei w kategorii malarstwo laureatami zostali: I miejsce – Robert Lidwin z ZK Kluczbork, II miejsce – Krzysztof Skrzypiec z ZK Herby i III miejsce – Jan Fic z ZK Kluczbork. Za pierwsze miejsca w obu kategoriach organizatorzy przewidzieli telewizory LCD 19”, za drugie mini wieże, a za trzecie radioodtwarzacze. Każdy uczestnik otrzyma również pamiątkowy dyplom i nagrody książkowe ufundowane przez dr. Jarosława Szarka, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, a jednocześnie także honorowego patrona konkursu.

Do świdnickiego aresztu wpłynęło łącznie 46 prac konkursowych, w tym 6 rzeźb. W konkursie wzięło udział 38 osadzonych z polskich jednostek penitencjarnych. Prace przez miesiąc będą eksponowane na wystawie w świdnickiej wieży ratuszowej.

Celem głównym konkursu było popularyzowanie historii Polski i  krzewienie patriotyzmu, a także włączenie skazanych w obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Więcej zdjęć:

http://swidnica24.pl/wiezniowie-pokazali-talent-plastyczny-foto/

Tekst : por. Bartłomiej Perlak

Zdjęcia: ppor. Damian Surówka

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej