W niedzielę 11 czerwca 2017 r. w Świdnicy zakończył się X Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych „Okiem młodych”. Areszt Śledczy w Świdnicy już niejako tradycyjnie aktywnie wpisał się w przebieg festiwalu. Tym razem nagroda więziennego jury trafiła do Moniki Skrzypczak autorki filmu „Taki trochę chory”.

Dzięki współpracy Aresztu Śledczego w Świdnicy z Świdnickim Ośrodkiem Kultury i Wrocławską Fundacją Filmową osadzeni kolejny raz mieli możliwość aktywnego udziału w festiwalu. Skazani obejrzeli prawie 30 filmów dokumentalnych, z czego 13 rywalizujących w konkursie głównym i 6 w młodzieżowym. Wzorem lat poprzednich osadzeni, zainspirowani przez funkcjonariuszy jednostki, nie tylko oglądali wszystkie filmy festiwalowe, ale wybrali ich zdaniem najlepszy z nich, którego autor w nagrodę otrzymał obraz „Kinematografek” będący dziełem jednego ze skazanych. Tym razem skazani nagodzili własnoręcznymi obrazami jeszcze dwa  kolejne miejsca. Druga nagroda przypadła „Symfonii ciszy” Aitora Gametxo, a trzecie miejsce zdobyło „Na szczęście” Piotra Januszkiewicza.

W sobotę w świetlicy świdnickiej jednostki odbyło się spotkanie twórców filmowych i członków jury z osadzonymi. Młodzi filmowcy dyskutowali ze skazanymi o swoich projektach i dzielili się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami życiowymi i filmowymi. Spotkanie było okazją do poznania wielu interesujących osób, pełnych pasji i zaangażowania nie tylko na niwie produkcji filmowych.

Z kolei w niedzielę 11 czerwca 2017 r. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Świdnicy wraz z osadzonymi uczestniczyli w uroczystej gali podsumowującej Festiwal Okiem Młodych, którą poprowadzili Bożena Kuźma, pomysłodawczyni festiwalu oraz Lech Moliński, dyrektor artystyczny Festiwalu Okiem Młodych. Wśród publiczności znaleźli się m.in. prezydent Świdnicy Beata Moskal – Sławniewska, dyrektor Świdnickiego Ośrodka Kultury, Anna Rudnicka, twórcy filmów dokumentalnych, wolontariusze i mieszkańcy. Grand Prix „Złote Oko” otrzymał Jakub Radej za film „Proch”. W blasku świateł, na scenie świdnickiego teatru przedstawiciele świdnickiego aresztu wręczyli swoje nagrody autorom zwycięskich filmów.

Obecnie to już ósmy festiwal, w którym czynnie uczestniczy Areszt Śledczy w Świdnicy. Niewątpliwie spotkania i dyskusje prowadzone w związku z projekcjami filmów wzmacniają prowadzone w jednostce oddziaływania resocjalizacyjne. Możliwość spotkania z interesującymi osobami i pokazanie ich pasji, co zazwyczaj imponuje osadzonym, sprzyja readaptacji osób pozbawionych wolności.

Tekst: por. Bartłomiej Perlak

Zdjęcia: ppor. Marcin Stróżyk, por. Bartłomiej Perlak

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej