W ostatnich miesiącach funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Świdnicy podjęli szereg działań, aby przede wszystkim zabezpieczyć jednostkę i poprawić warunki bytowe osadzonych.

Zgodnie z Ustawą o Służbie Więziennej jednym z podstawowych zadań formacji pozostaje ochrona społeczeństwa przed sprawcami najcięższch przestępstw, a także zapewnienie w zakładach karnych oraz aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa. W tym celu w świdnickim areszcie, jednostce penitencjarnej działającej w strukturze obiektów architektonicznych z przełomu lat 70. i 80. XIX w., systematycznie są podejmowane działania modernizacyjne.

W ostatnich dniach zakończyła modernizacja systemu zabezpieczenia elekronicznego jednostki, w ramach której wykonano szereg zadań bezpośrednio przyczyniających się do zapewnienia bezpieczeństwa aresztu. Zainstalowano m.in. wiele kamer telewizji przemysłowej, czujki ruchu i czujki kurtynowe, a także wykonano nową światłowodową infrastruktowę teletechniczną. Dzięki nowym urządzeniom patrolowanie jednostki może odbywać się za pośrednictwem systemu monitringu.

Działania w zakresie bezpieczeństwa bez wątpienia pozostają priorytetem, aczkolwiek funkcjonarisze podejmują również wiele inicjatyw w zakresie poprawienia warunków bytowych. Systematycznie są remontowane cele mieszkalne, a w sierpniu 2020 r. dodatkowo zmodernizowano miejscową łaźnię, w której odbywają się kąpiele osadzonych. Pomieszczenie wyposażono m.in. w przegrody oraz elementy infrastruktury umożliwjące swobodne korzystanie z pomieszczenia przez osoby niepełnosprawne.

kpt. Bartłomiej Perlak

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej