10 stycznia 2022 r. Areszt Śledczy w Świdnicy, w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga, przekazał samochód służbowy na rzecz Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, który docelowo trafił do Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego w Bierutowie.

Uroczystość symbolicznego przekazania samochodu zaszczyciła swoją obecnością Beata Kempa, posłanka Parlamentu Europejskiego, która w przeszłości piastowała również urząd wiceministra sprawiedliwości, a jednocześnie pozostawała gorącą orędowniczką wsparcia wspomnianej placówki. W wydarzeniu wziął udział również płk Tomasz Raczyk, zastępca dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Opolu, który na ręce starosty oleśnickiego przekazał oficjalnie kluczyki i dokumenty samochodu. W ten sposób Służba Więzienna po raz kolejny wsparła instytucję, która zwróciła się z wnioskiem o pomoc.

Przedstawiciele Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego w Bierutowie za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Oleśnicy zgłosili zainteresowanie przejęciem samochodu zaraz po pojawieniu się wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Aresztu Śledczego w Świdnicy. Następnie po zakończeniu całej procedury, pomiędzy jednostkami uzgodniono szczegóły przekazania mienia.

W trakcie spotkania słowa uznania, a jednocześnie radości z dokonanego przekazania wyraziła europoseł Beata Kempa, która podkreśliła, że dzięki temu pojazdowi wychowankowie Domu Dziecka będą mogli bez najmniejszych przeszkód dojeżdżać na terapie i inne zajęcia do Wrocławia, czy innych specjalistycznych placówek. Natomiast dotychczasowy skromy budżet placówki uniemożliwiał dotąd zakup takiego auta. Ponadto słowa podziękowania, na ręce płka Tomasza Raczyka, złożył również starosta oleśnicki Sławomir Kapica, a w ślad za nim Paweł Wolko, dyrektor Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego w Bierutowie, który wskazał na wielofunkcyjność samochodu, dzięki czemu będzie on równocześnie wykorzystywany do wsparcia logistycznego placówki, co z kolei wpłynie pozytywnie na ograniczenie kosztów funkcjonowania.

Przekazywany samochód w Areszcie Śledczym w Świdnicy do chwili obecnej był wykorzystywany m.in. do obsługi systemu dozoru elektronicznego, w tym do przewozu funkcjonariuszy wykonujących zadania służbowe, ale właśnie także i towarów niezbędnych do funkcjonowania jednostki. Ze względu na wyposażenie w przestrzeń ładunkową oraz 6 miejsc osobowych samochód doskonale nadaje się zarówno do przewozu towarów, jak i pasażerów. Zapewne w nowej placówce równie istotne będzie to, że auto charakteryzuje się niskim zużyciem oleju napędowego oraz przez cały czas było utrzymywane w pełnej sprawności technicznej, co z pewnością przełoży się na jego dalszą bezawaryjną pracę. Dodatkowo wraz z samochodem przekazane zostały wszystkie elementy służące do jego użytkowania, w tym m. in. dodatkowy komplet opon zimowych.

mjr Bartłomiej Perlak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej