27 października 2017 r. w Areszcie Śledczym w Świdnicy odbyły się ćwiczenia służb mundurowych pod kryptonimem Magistrat 2017. Ćwiczenia zorganizowane przez funkcjonariuszy świdnickiego aresztu były jednym z elementów ogólnopolskich działań Służby Więziennej przebiegających pod hasłem Jesień 2017.

W dniach od 26 do 29 października 2017 r. w wybranych zakładach karnych i aresztach śledczych w całej Polsce odbywały się ćwiczenia Służby Więziennej. W ramach województwa dolnośląskiego i jednostek penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu ćwiczenia przygotowali funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Świdnicy, przy współpracy z innymi lokalnymi formacjami mundurowymi oraz pozostałymi instytucjami zobligowanymi do wspólnego kooperowania w sytuacjach kryzysowych.

W działaniach „Magistrat 2017” obok funkcjonariuszy Służby Więziennej wzięli udział również funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy, Straży Miejskiej w Świdnicy, a także przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Świdnicy i Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

Ćwiczenia rozpoczęły się ogłoszonym o 4 nad ranem alarmem, w związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez terrorystów i przypominały dobrej klasy film akcji. Po przybyciu funkcjonariuszy do jednostki w trybie alarmowym i przeszukaniu terenu aresztu udało się zidentyfikować miejsce pozostawienia niebezpiecznej substancji. Jej zabezpieczaniem zajął się powiatowy lekarz weterynarii. W tym czasie na ostatniej kondygnacji budynku penitencjarnego wybuchł pożar, który wzniecili osadzeni poprzez zapalenie materacy. Aby wesprzeć funkcjonariuszy świdnickiej jednostki dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu skierował do pomocy Grupę Interwencyjną Służby Więziennej. W gaszeniu pożaru działania funkcjonariuszy Służby Więziennej wspomagały jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Po ugaszeniu pożaru osadzeni, którzy zostali ewakuowani na plac spacerowy odmówili powrotu do cel, a dodatkowo nawoływali innych skazanych do konsolidacji i buntu w jednostce. W celu przywrócenia porządku i bezpieczeństwa, po nieskutecznych negocjacjach interweniowali funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej we Wrocławiu. Wobec niepokornych zastosowano środki przymusu bezpośredniego, a wobec czynnego groźnego zakłócania porządku w jednostce komisja penitencjarna zakwalifikowała skazanych do kategorii tzw. „niebezpiecznych”. Podczas wyjazdu z więźniami, zaraz za bramą świdnickiego aresztu, konwój został ostrzelany. Rannemu kierowcy pomocy udzieliło Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy. Natomiast porywacze wraz z więźniami i zakładnikami odjechali w nieznanym kierunku. Współpracujące ze sobą służby namierzyły uciekinierów i terrorystów na terenie kamieniołomu w Strzegomiu, gdzie nastąpiła pozytywnie przeprowadzona akcja odbicia porwanych.

Podobne ćwiczenia służą doskonaleniu umiejętności reagowania w newralgicznych i kryzysowych sytuacjach, na które funkcjonariusze Służby Więziennej także muszą być przygotowani pomimo tego, że mają one miejsce bardzo rzadko. W wykonywaniu obowiązków, a szczególnie w sytuacjach trudnych niezbędne jest skoordynowanie działań Służby Więziennej z innymi jednostkami mundurowymi i podmiotami, co również było ćwiczone.

Podczas ćwiczeń funkcjonariusze Służby Więziennej przede wszystkim doskonalili procedury i mechanizmy kierowania realizacją zadań w wybranych obszarach przygotowań obronnych. Celem takich ćwiczeń jest przygotowanie funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz innych służb mundurowych na realne zagrożenia.

Więcej:

http://swidnica24.pl/widowiskowa-akcja-mundurowych-w-areszcie-sledczym-foto/

http://ws-24.pl/skazenie-pozar-i-strzelanina-foto/

por. Bartłomiej Perlak


 


 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej