8 maja 2019 r. funkcjonariusze Służby Więziennej Aresztu Śledczego w Świdnicy chcąc uczcić dzień bibliotek i bibliotekarzy ponownie otworzyli dopiero co wyremontowaną w jednostce bibliotekę.

Remont biblioteki trwał kilka miesięcy, ale jego efekty są wręcz zadziwiające. W trakcie prac został skuty ze ścian cały tynk. Następnie oryginalne cegły zostały wyczyszczone i uzupełnione, a po wypełnieniu fug całość została zaimpregnowana. Ponadto udało się odtworzyć również podłogę wykonaną z deski parkietowej. W prace według projektu funkcjonariuszy zaangażowali się skazani, zatrudnieni w świdnickim areszcie, którzy z dużą dokładnością i precyzją wykonywali poszczególne elementy prac. Po zakończeniu remontu w pomieszczeniu biblioteki stanęły nowe regały, które wypełniono książkami.

Po zakończonym remoncie i ustawieniu książek w symbolicznym dniu bibliotek i bibliotekarzy więzienna biblioteka ponownie została oddana do użytku. Księgozbiór świdnickiej biblioteki więziennej liczby przeszło 5 tys. woluminów. Każdego dnia miejsce to jest jest odwiedzane przez dziesiątki skazanych, którzy wypożyczają najróżniejsze książki i czasopisma. Paradoksalnie dużą popularnością cieszą się powieści o tematyce miłosnej, ale także książki o tematyce przygodowej i fantastycznej.

Czytelnictwo stanowi istotny element resocjalizacji, a obowiązek prowadzenia w każdym zakładzie karnym wypożyczalni książek i prasy nakłada na jednostki penitencjarne kodeks karny wykonawczy. Według przyjętej w Polsce klasyfikacji bibliotek, funkcjonuje pojęcie biblioteki specjalnej, które używane jest właśnie w odniesieniu do bibliotek przeznaczonych dla specjalnych grup użytkowników, do których przynależą biblioteki więzienne.

Celem funkcjonowania biblioteki jednostki jest jej udział w działalności socjalizacyjno-wychowawczej aresztu. Dodatkowo biblioteka jest istotnym elementem w podejmowanych w świdnickim areszcie działaniach resocjalizacyjnych, które są urzeczywistnianie poprzez: rozwijanie czytelnictwa, jako działalności wypełniającej czas wolny, jako środka terapeutycznego uwalniającego od napięć, czy też jako pomoc w minimalizowaniu niepożądanych postaw. Ponadto równie istotne jest zaspokajanie zainteresowań emocjonalnych i intelektualnych, a także rozszerzanie wiedzy. Ponadto świdnicka biblioteka oprócz zbiorów tradycyjnych gromadzi zbiory audiowizualne i multimedialne.

tekst: kpt. Bartłomiej Perlak

zdjęcia kpt. Jarosław Szumin

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej