W ubiegłym tygodniu Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał na stanowisko dyrektora Aresztu Śledczego w Świdnicy por. Piotra Przybyła, który przez ostatni rok pełnił funkcję zastępcy dyrektora.

W dniu 28 marca 2023 r. nowemu dyrektorowi nominację oficjalnie wręczył płk Andrzej Tesarewicz, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu, przy okazji odprawy rocznej, podczas której podsumowano funkcjonowanie jednostki w 2022 r.

Por. Piotr Przybył pozostawał na stanowisku zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Świdnicy przez równy rok, od 25 marca 2022 r. Natomiast w szeregach Służby Więziennej jest on od 1 marca 2005 r. kiedy to rozpoczął pracę jako strażnik działu ochrony w Areszcie Śledczym w Wałbrzychu. W ostatnich latach funkcjonowania wałbrzyskiej jednostki pełnił funkcję kierownika tego działu. Z kolei po likwidacji wałbrzyskiego aresztu początkowo był specjalistą działu ochrony, a następnie kierownikiem tej formacji w Areszcie Śledczym w Świdnicy. Na stanowisku dyrektora jednostki zastąpił on ppłk. Bartłomieja Lenartowicza, pełniącego tą funkcję od października 2017 r. do 24 lutego 2023 r.

Przy okazji wizyty Dyrektora Okręgowego, podczas odprawy podsumowano działalność aresztu w minionym roku, a jednocześnie wytyczono główne kierunki działania oraz kluczowe zadania do wykonania w 2023 roku. Referujący działalność poszczególni funkcjonariusze aresztu zgodnie podkreślali, że miniony rok był niezwykle efektywny w wielu obszarach działania jednostki. Najlepszym potwierdzeniem prawidłowo wykonywanych obowiązków był brak zdarzeń w areszcie oraz szereg wykonanych zadań o charakterze resocjalizacyjnym, a także skutkujących poprawą estetyki i stanu bezpieczeństwa jednostki.

mjr Bartłomiej Perlak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej