28 listopada 2018 r. mjr Bartłomiej Lenartowicz i funkcjonariusze świdnickiego aresztu uczestniczyli w pierwszej konferencji dotyczącej mediacji, która dedykowana była wzajemnej współpracy mediatorów z Policją i Służbą Więzienną.

Zasady mediacji uczestnikom spotkania przybliżyli: Sędzia Sądu Okręgowego Agnieszka Połyniak, koordynator ds. mediacji w świdnickim Sądzie Okręgowym, a także Wojciech Orłowski i Wojciech Obraniak - mediatorzy Sudeckiego Centrum Mediacji oraz mecenas Anna Koropczuk. Wymienieni w sposób niezwykle obszerny przedstawili wszelkie kwestie dotyczące mediacji. Precyzyjnie omówione zostały informacje o postępowaniu mediacyjnym w sprawach cywilnych, karnych i rodzinnych. Szczególnie interesujące były korzyści wynikające z zastosowania mediacji, a także szczegółowe kwestie dotyczące ich prowadzania. W trakcie spotkania, prowadzący odpowiadali na liczne pytania płynące ze strony uczestników.

Z racji obecności na konferencji funkcjonariuszy Służby Więziennej i Policji z całą pewnością udało się dotrzeć do środowiska, które przekazane informacje może wykorzystać w praktyce. Funkcjonariusze świdnickiego aresztu w prowadzonych rozmowach z mediatorami ustalili przyszłe działania, dzięki którym będzie możliwe szersze wykorzystanie mediacji w praktyce.  

W świdnickim areszcie już od lat cały szereg podejmowanych działań zmierza do popularyzacji mediacji. Sprawom tym zostały poświęcone ogłoszenia na tablicach informacyjnych, a także audycje radiowęzłowe, które są przedstawiane każdego dnia.

Niewątpliwie popularyzację tego sposobu rozwiązywania konfliktów promuje Międzynarodowy Dzień Mediacji, który na świecie jest obchodzony od 2005 r. z inicjatywy amerykańskiego stowarzyszenia Association for Conflict Resolution, w każdy trzeci czwartek października. Natomiast w Polsce uroczyste obchody odbywają się od 2008 r. Święto to ma służyć pogłębianiu społecznej świadomości na temat pokojowych metod rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż) oraz uświadomieniu opinii publicznej korzyści z ich stosowania.

Tekst:kpt. Bartłomiej Perlak

Zdjęcia: Dariusz Nowaczyński - portal internetowy: Swidnica24.pl i kpt. Bartłomiej Perlak

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej